Napomínaní a vylúčení hráči

Myslím,  že nebudem sám,  ktorý by si želal,   aby táto rubrika zostala prázdna.  Dúfam že nebudeme nútení  ju zaplniť hráčmi, ktorí opustili ligu na silu. K tomu nám pomáhaj Boh.